Разрешение за строеж

  • 09 януари 2019, сряда

С най-голямо удоволствие искаме да Ви съобщим, че вече сме с разрешение за строеж влязло в сила на 09.01.2019 г.